หลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา การสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       รหัสวิชา ง33244                            จำนวนเวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต                

           ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย และประเภท ของงานด้านคอมพิวเตอร์ วิธีการสร้างงาน การนำเสนอผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์ ศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ปฏิบัติการออกแบบ และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมวิเคราะห์งาน วางแผนและเลือกงานที่ต้องการ สร้างงาน และนำเสนอผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์งาน สร้างงาน และนำเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์

 

 1. นางสาวชุดาพร ก้อมมังกร ชั้น ม.6/3 เลขที่ 23

  โอ้โห!!!!!

  ถูกใจ

 2. นางสาวกัญญาพัชร จันทา เลขที่ 41 ชั้น ม.6/3

  เยี่ยมไปเลย

  ถูกใจ

 3. นาย พงศธร สวดสม เลขที่ 12 ชั้น ม.6/4

  ดีๆๆๆครับ

  ถูกใจ

 4. นางสาว วรัญญา ปัทนาถา ชั้นม.6/4 เลขที่ 12

  โฮ้ๆๆคือ ดีอะค่ะครู

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: