ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ สกุล นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
วันเดือนปีเกิด วันที่ 4 สิงหาคม 2521
ที่อยู่ปัจจุบัน 59 หมู่ 4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งในปัจจุบัน ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2537 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย
พ.ศ.2540 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย
พ.ศ.2544 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเลย
ปัจจุบัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครอบครัว
คู่สมรส นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร
สถานที่ทำงาน รับราชการครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
บุตรสาว เด็กหญิงช่อลดา นนทะโคตร (น้องดาต้า) อายุ 7 ขวบ
  1. นางสาวชุดาพร ก้อมมังกร ชั้น ม.6/3 เลขที่ 23

    🙂

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: