ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ผลงานการจัดทำวีดีโอสื่อการสอน

กลุ่มที่ เรื่อง Screen Short ผู้จัดทำ
1 บาสเกตบอล  611  1.นายจารุภัทร ชิดทอง เลขที่ 1 2.นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ เลขที่ 2 3.นายกรกฤต ศรีคราม เลขที่ 30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
%d bloggers like this: