ประโยชน์และความสำคัญของ CAI

1. สามารถตอบสนองการเรียนรู้ส่วนบุคคลได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามระดับความสามารถและอัตราความเร็วตามที่ต้องการ
2. สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยการใช้สี เสียงและภาพ รวมทั ้งการออกแบบโปรแกรมที่น่าสนใจ
3. สามารถคิดคำนวณได้รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้ผู้เรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ช่วยสอนความคิดรวบยอด (Concept) และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถเรียนได้อย่างไม่จำกัดเวลา และทบทวนได้ตามที่ ต้องการ
6. สามารถจัดแผนการสอนได้ดี ด้วยการที่ผู้สอนสร้างโปรแกรมที่มีขั้นตอนและระบบที่ดี เช่น มีจุดมุ่งหมาย สอนเนื้อหา ทดสอบและให้ผลย้อนกลับ
และยังสามารถเก็บข้อมูลผู้เรียน วิเคราะห์และเสนอผลการประเมินได้

ความสำคัญของ CAI 

CAI (Computer Assisted Instruction) หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึงสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งที่นิยมบันทึกลงบนแผ่น
CDROM ซึ่งสามารถนำเสนอสื่อประสมได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิกแผนภูมิที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงมากที่สุดโดยการนำเสนอเนื้อหาทีละจอภาพ
ซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับธรรมชาติ และโครงสร้างของเนื้อหาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือสามารถดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ
ที่ จะเรียนรู้ CAIจึงเป็นสื่อการศึกษายุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากและยังมีข้อได้เปรียบเหนือสื่ออื่นๆด้วยกันหลายประการและสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์หรือการตอบโต้ พร้อมทั้งได้รับผลย้อนกลับ (feedback อย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆจึงง่ายต่อการประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลาขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถนำ CAI ไปใช้เรียนด้วยตนเองโดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่ในการดำเนินการศึกษาค้นคว้า CAIจึงเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างด

About pwwk2009

teacher

Posted on กรกฎาคม 22, 2014, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. Bookmark the permalink. 70 ความเห็น.

 1. นางสาวฐิติมา แก้วกุดฉิม ม.6/1 เลขที่12

  ได้ความรู้มากค่ะ

  ถูกใจ

 2. นางสาวศรัญญา จันทรชิต ม.6/1 เลขที่ 30

  ได้ความรู้เยอะมากค่ะ ^^

  ถูกใจ

 3. นางสาวพรอรุณ นิกรสุข ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 1

  น่าสนใจดีจัง

  ถูกใจ

 4. นางสาว สุพัชรี ทับไทย

  ได้ความรู้เยอะมากมายเลยนะค่ะ

  ถูกใจ

 5. นางสาว สุพัชรี ทับไทย ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 34

  ได้ความรู้เยอะมากมายเลยนะค่ะ

  ถูกใจ

 6. นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน เลขที่43 ชั้น ม.6/5

  เนื้อหาเข้าใจง่ายและดีมากครับ

  ถูกใจ

 7. นางสาวผกาพรรณ ลาดทา เลขที่ 10 ม.6/4

  เนื้อหาดีมาค่ะ

  ถูกใจ

 8. นางสาวจุฑาทิพย์ สุนทรแตร ชั้นม.6/2 เลขที่ 37

  ได้ทราบว่าประโยชน์และความสำคัญของ CAIเป็นอย่างไร
  ส่วนเนื้อหาดีมากค่ะ

  ถูกใจ

 9. นาย เหิมหาญ เขียนจูม ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 3

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับCAlครับ

  ถูกใจ

 10. นาย นพเกล้า ปราบแกะ 6/4 เลขที่37

  ดีมากครับ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: