Category Archives: หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

วิธีทำตัวหนังสือให้นูนสวยอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Photoshop

การออกแบบ Banner ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6

การตัดภาพเฉพาะส่วนด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และบันทึกเป็น PNG

การตัดต่อภาพพื้นหลังด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

การใช้งาน Photoshop CS6 เบื้องต้น